LONGi, najväčší svetový výrobca monokryštalických kremíkových výrobkov, bol ocenený kapitálovým trhom a stal sa najväčším výrobcom fotovoltiky na svete.

Tendencia a potenciálna hodnota akcií spoločnosti LONGi odzrkadľujú rastúci dopyt po monokryštalických fotovoltických produktoch stimulovaný zvyšujúcim sa počtom distribuovaných fotovoltických článkov, rozšírením programu Top Runner a realizáciou fotovoltických projektov na zmiernenie chudoby. Vzhľadom na silnú konkurenciu vo fotovoltickom priemysle spoločnosť LONGi rozširuje kapacitu na riešenie silného dopytu na trhu. Okrem toho tiež neustále zlepšuje technickú úroveň monokryštalických kremíkových dosiek, článkov a modulov s technológiou ako hlavnú konkurenčnú výhodu a jej technológia monokryštalických výrobkov sa vždy nachádza na popredných pozíciách. Práve vďaka týmto faktorom je spoločnosť LONGi jediným podnikom v novom energetickom priemysle, ktorý sa dostal na zoznam Goldman Sachs „New China Nifty 50″.

SOURCE LONGi Solar

Powered by WPeMatico